บริการ

เครื่องจักรอุตสาหกรรม

  1. เรามีทีมงานจัดส่ง พร้อมติดตั้ง รวมถึงสอนการใช้งานทั่วประเทศ
  2. มีบริการไปตรวจเช็คเครื่องถึงหน้างานกรณีเครื่องชำรุด หรือสามารถโทรปรึกษาทีมงานช่างเพื่อแก้ไขเองเบื้้องต้นได้
  3. ในกรณีที่ลูกค้าสนใจเครื่องจักรใหญ่แต่ไม่มีความรู้เรื่องการทำงานต่างๆของเครื่อง ทางเรามีผู้เชี่ยวชาญที่จะให้คำปรึกษา แนะนำ เพื่อให้ลูกค้า ได้รับประโยชน์คุ้มค่าที่สุดในการตัดสินใจซื้อเครื่องจักรอุตสาหกรรม

กลุ่มเครื่องเชื่อม เครื่องมือช่าง

  1. เรามีบริการขนส่งสินค้าถึงหน้าร้านในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
  2. กรณีลูกค้าต่างจังหวัด สามารถระบุบริษัทขนส่งที่จะให้เราส่งสินค้าได้ตามความต้องการของลูกค้า
  3. กลุ่มเครื่องเชื่อม และเครื่องมือช่างทุกชิ้นมีการรับประกัน อายุการรับประกันจะขึ้นอย่กับประเภทของเครื่องนัั้นๆ
  4. เรามีทีมงานช่างมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์ รองรับงานซ่อมบำรุง ปัจจุบันทางบริษัทรับงานซ่อมเฉลี่ยมากกว่า 500 เครื่องต่อเดือน
  5. ทีมงานช่างของเราพร้อมให้คำปรึกษา การใช้งาน รวมไปถึงการแก้ปัญหางานเบื้้องต้นของเครื่อง