เยี่ยมชมบูท Huawei ที่งานแสดงสินค้าประเทศจีน

เยี่ยมชมบูท HUAWEI ที่งานแสดงสินค้าประเทศจีน

ผู้บริหารบริษัท อาร์.พี.เอส.ซัพพลาย จำกัด เข้าเยี่ยมชมบูทแสดงสินค้าของ HUAWEI ณ.ประเทศจีน