ออกงานMetalexแสดงสินค้า (เครื่องตัดซีเอ็นซี HUAWEI งานคุณภาพอันดับ1 จากประเทศจีน)