ARC630I

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email
ARC630I เครื่องเชื่อมไฟฟ้า (เชื่อมธูป)
แรงดันไฟเข้าเครื่อง 3PH 380±15%
กระแสไฟเชื่อม 50-630A
น้ำหนัก 58kg
ขนาด 685X302X660mm
ขนาดที่เชื่อมได้ 4.0-8.0mm
เชื่อมงานได้หนา มากกว่า 16mm
ราคา 77,000.-