M18 FUEL™ Trim Router

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email
M18 FUEL™ Trim Router
กำลังไฟเข้า 18 โวลด์
ความเร็วรอบ 10,000-31,000 รอบ/นาที
ประเภทแบตเตอรี่ Lithium-lon
ขนาดหัวจับดอก 6 มม./6.35 มม.
ความจุการจุ่ม 50 มม.
น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) 3.6 กก.
รุ่นสินค้า • M18 FTR-0
รหัสสินค้า 18340007
ราคา 11,000.-